Milartsware; blok zincir alanında yetkin kadrosuyla küresel ölçekte, güvenli ve katma değer oluşturacak projeler geliştirmekte ve çözümler sunmaktadır.